Webbsidor

På denna sida presenterar vi tips på webbsidor som har koppling till hållbar utveckling. Vi har delat upp sidorna i olika rubriker under vilka webbsidorna presenteras i bokstavsordning. Har du tips på en webbsida som borde finnas här så kontakta oss gärna!


Webbsidor för lärare

Här presenterar vi webbsidor som handlar om hållbar utveckling och som är riktad till dig som är lärare.

Active Learning
Är du lärare? Då är du välkommen att använda vårt färdiga utbildningsmaterial som finns här i Active Learnings verktygslåda! Verktygslådan innehåller förslag på roliga skolaktiviteter baserade på den pedagogiska Active Learning-principen, interaktivt lärande. Ämnesområdet är hållbar energianvändning. Målgruppen är barn i åldrarna 6-12 år.
www.teachers4energy.eu

Barn & klimat
Plan Sverige hoppas att materialet ”Ungas rätt i ett förändrat klimat” ska ge fördjupade kunskaper och insikter och inspirera till angelägna och spännande diskussioner om klimatfrågan i relation till rättigheter.
www.barnochklimat.se

Ekologiska fotavtryck - beräkningssida WWF
Välkommen till Världsnaturfonden WWFs kalkylator för beräkning av skolors och enskilda elevers ekologiska fotavtryck! Det ekologiska fotavtrycket erbjuder en begriplig modell för miljöbelastning och skolkalkylatorn erbjuder möjlighet att med jämna mellanrum testa hur stora fotavtrycken är.
http://skola.klimatsmartcommunity.net

Energifallet
Nu tar Naturskyddsföreningen klivet in i skolan för att ge dig som grundskolelärare stöd när du undervisar om energi och klimat. Med vårt nya utbildningspaket når du både målen i läroplanen och gör en insats för världen.
www.energifallet.se

Energikunskap
Är du lärare? Här hittar du användbar information som du kan ha nytta av i undervisningen. Undervisningsmaterial och inspiration, men även tävlingar hittar du här!
www.energikunskap.se

Energiutmaningen
Energiutmaningen erbjuder ett spännande och lekfullt sätt att väva in naturvetenskap och teknik i undervisningen.Projektet utgår från elevernas vardag och skapar intresse genom att varva teori, problemlösning, experiment, värderingsövningar och dramapedagogik.
www.energiutmaningen.nu

Gapminder
Gapminder är ett modernt "museum" på Internet med syfte att främja en hållbar global utveckling och uppnåendet av FN: s millenniemål.
www.gapminder.org

Håll Sverige Rent skolportal
På denna portal hittar du information om Håll Sverige Rents olika skolmaterial samt om koncepten Grön Flagg och Skräpplockardagarna.
www.hsr.se/skola

Hållbar Utveckling i Skolan
HUT I SKOLAN är en sida där du som jobbar med lärande för hållbar utveckling i grundskolan och gymnasiet ska kunna hitta inspiration, fördjupning och konkreta tips. Webbsidan är ett samarbete mellan Lärarutbildningen vid Malmö högskola och Miljöförvaltningen i Malmö stad inom ramen för RCE Skåne.
www.hutiskolan.se

Klimatkontot - beräkna din klimatpåverkan
Klimatkontot har tagits fram av IVL Svenska Miljöinstitutet. IVL är ett fristående forskningsinstitut som sedan 1966 arbetar med tillämpad forskning och uppdrag för en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar tillväxt inom näringslivet och övriga samhället. På sidan kan du beräkna din påverkan på klimatet.
www.klimatkontot.se

NTA - Naturvetenskap & Teknik för Alla
NTA erbjuder förskolans och grundskolans huvudmän ett koncept för skolutveckling. Modellen för skolutveckling är främst inriktad på biologi, fysik, kemi, teknik och matematik, men erfarenheter visar på spridningseffekter även till andra ämnen.
www.nta.kva.se

Smart & Förnybart
Smart och Förnybart är ett skolprojekt som genomförs i samarbete mellan Piteå Kommun och Teknikens Hus. Syftet med projektet är att öka elevers och pedagogers kunskap och engagemang. På sidan återfinns information och tips för lärare och elever kopplat till energi och hållbar utveckling.
www.smartfornybart.se

SymbioCity Scenarios
SymbioCity är ett svenskt regeringsinitiativ som drivs av Business Sweden i samarbete med Svenskt Näringsliv. Här kan du prova på att bygga din egen hållbara stad.
www.symbiocityscenarios.com

Worldmapper
Worldmapper är en samling av världens kartor, där storleken på regioner på varje karta varierar enligt det ämne man valt. Det finns nu nästan 700 kartor. Kartor 1-366 finns också som PDF-affischer.
www.worldmapper.org

WWF Utbildning
Hållbar utveckling är en av vår tids största utmaningar. Den kräver att vi tänker om, tänker nytt och ständigt lär oss. WWF Utbildning är till för dig som vill lära eller för dig som är pedagog och vill hitta former, metoder och innehåll.
www.wwf.se/utbildning

Upp


Webbsidor för barn & ungdom

Här presenterar vi sidor som handlar om hållbar utveckling och som riktar sig tlll barn och ungdomar.

Eco Agents
EU-skapad sida som låter ungdomar bli ekoagenter och lösa uppdrag i dataspelsstil.
http://ecoagents.eea.europa.eu

Fältbiologerna
Fältbiologerna är en rikstäckande förening för alla barn och ungdomar som är intresserade av natur och miljöfrågor. Vår förening drivs ideellt av barn och ungdomar och vi har vårt eget förlag, vår egen tidning, vår egen budget, vår egen barnverksamhet och vår egen huvudverksamhet - ute i naturen, inne i miljödebatten.
www.faltbiologerna.se

Panda Planet
Panda Planet är Världsnaturfonden WWFs sajt för dig som är ca 8–13 år. Men yngre och äldre är också välkomna. På sidan hittar man spel, forum, bloggar med mera.
www.pandaplanet.se

PUSH Sverige
PUSH Sverige är en internetbaserad plattform där du hittar organisationer, eldsjälar, event och inspiration! PUSH har framför allt tre syften: 1. Att sammanföra unga människor och deras olika grupper, initativ eller organisationer. 2. Att tillsammans bilda en stark röst som kan påverka och skapa riktig förändring. 3. Att engagera fler unga för klimat och hållbarhet genom roliga och enkla kampanjer.
www.pushsverige.se

Power Shift Sverige
Vi som organiserar Power Shift är ungdomar, studenter och unga vuxna i åldrarna 16-30 som tror på en hållbar framtid och att engagemang och delaktighet är vägen framåt. Vi jobbar alla med projektet ideellt vid sidan om våra vanliga sysslor för att vi vill skapa en mötesplats för unga i Sverige. Vill du vara med och skapa en ny plattform och sprida inspiration till andra unga så är du varmt välkommen att delta i någon av våra arbetsgrupper!
www.powershiftsweden.org

Smart & Förnybart
Smart och Förnybart är ett skolprojekt som genomförs i samarbete mellan Piteå Kommun och Teknikens Hus. Syftet med projektet är att öka elevers och pedagogers kunskap och engagemang. På sidan återfinns information och tips för lärare och elever kopplat till energi och hållbar utveckling.
www.smartfornybart.se

Ungdomar.se
Här kan du snacka med andra ungdomar i vårt forum, läsa en massa artiklar och intervjuer och ställa frågor om allt möjligt till vår stödpanel. Helt anonymt, så klart. Här hittar du också videor, quiz och en massa annat smått och gott. www.ungdomar.se

Upp


Webbsidor om forskning

Här presenterar vi webbsidor som ger information om forskning kopplat till hållbar utveckling.

CSD Uppsala
Uppsala centrum för hållbar utveckling syftar till att vara en katalysator för forskning och utbildning om hållbar utveckling vid Uppsalas två universitet, samt en plats för studenter och forskare.
www.csduppsala.uu.se

Forskningsrådet Formas
Forskningsrådet Formas vill bidra till att stödja framstående forskning inom hållbar utveckling. Vårt uppdrag från regeringen är att främja och stödja grundforskning och behovsmotiverad forskning inom områdena miljö, areella näringar* och samhällsbyggande.
www.formas.se

Forskning.se - nationell forskningsportal
Forskning.se är en nationell webbplats för forskningsinformation som:
samlar och sorterar material om forskning, kompletterar med översiktlig information, prioriterar det enkla och begripliga, ansvarar för sökning av svensk forskning och som gärna samarbetar. Forskning.se drivs och utvecklas av tolv myndigheter och stiftelser som finansierar forskning samt landets lärosäten.
www.forskning.se

IPCC - Intergovernmental Panel on Climate Change
IPCC är det ledande internationella organet för bedömning av klimatförändringarna. Den grundades 1988 av FN: s miljöprogram (UNEP) och Meteorologiska världsorganisationen (WMO) för att ge världen med en tydlig vetenskaplig syn på det aktuella kunskapsläget inom klimatförändringar och dess potentiella miljömässiga och socioekonomiska konsekvenser.
www.ipcc.ch

IRIS - Interest & Recruitment in Science Education
IRIS adresserar utmaningen att få unga människor i allmänhet och kvinnor i synnerhet, att välja att fullfölja en utbildning inom naturvetenskap, teknik och matematik. Syftet med IRIS är att utveckla kunskap och rekommendationer som ger bevis på hur unga människor, och särskilt kvinnor, kan komma att se dessa ämnensom ett pedagogiskt val som är rätt för dem och att slutföra sin utbildning.
http://iris.fp-7.org

Karolinska Institutet - Forskning för hållbar utveckling
Klimatförändringar och andra storskaliga förändringar i miljön, befolkningstillväxt, utbredd fattigdom såväl som en ökning av välfärdssjukdomar världen över,spridning av infektionssjukdomar och antibiotikaresistenta bakterier är några exempel på globala utmaningar som rör mänsklig hälsa. Denna sida samlar forskning kring detta.
www.ki.se

Linköpings Universitet - Centrum för klimatpolitisk forskning
Centrum för klimatpolitisk forskning (CSPR) har på kort tid etablerats som en erkänd miljö för klimatpolitisk forskning. Forskningen är tvärvetenskaplig och ställer klimatproblemet i sitt sammanhang med andra åtgärder för hållbar utveckling, som minskad miljöpåverkan och hushållning med naturresurser. För att lösa uppdraget att ta fram kunskap, underlag och metoder för klimatarbetet i Sverige och världen samlar CSPR forskare inom naturvetenskap, samhällsvetenskap, humaniora och teknik
www.cspr.se

Lund Universitet - Klimatportalen
Klimatportalen är Lunds universitets plattform för forskning, utbildning och information om klimatet och klimatförändringen. Här kan du ta del av senaste nytt inom klimatforskningen, fråga en forskare om det du undrar över vad gäller klimatet samt se vilka klimatrelaterade aktiviteter som är på gång vid universitetet.
www4.lu.se/klimatportalen

Polarforskningssekretariatet
Polarforskningssekretariatet är en statlig myndighet som främjar och samordnar svensk polarforskning. Det innebär bland annat att följa och planera forsknings- och utvecklingsarbete samt att organisera och leda forskningsexpeditioner till Arktis och Antarktis.
www.polar.se

SMHI Klimatforskning
Inom SMHIs forskning utvecklas verktyg och kunskap för många branscher och samhällsområden. Matematiska beräkningsmodeller är centrala verktyg för att integrerat beskriva processerna på marken, i vattnet och i atmosfären.
www.smhi.se/forskning

Stockholm Resilience Centre
Stockholm Resilience Centre är ett internationellt tvärvetenskapligt center för forskning kring social-ekologiska system, det vill säga system där människa och natur studeras som en integrerad helhet. I fokus står systemens resiliens - deras förmåga att klara av förändring och vidareutvecklas.
www.stockholmresilience.org

Upp


Webbsidor - myndigheter

Här presenterar vi webbsidor som tillhör myndigheter med koppling till hållbar utveckling.

Energimyndigheten
Energimyndigheten verkar inom olika samhällssektorer för att skapa villkoren för en effektiv och hållbar energianvändning och en kostnadseffektiv svensk energiförsörjning.
www.energimyndigheten.se

Havs- & Vattenmyndigheten
Havs- och vattenmyndigheten är en statlig myndighet som arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Genom långsiktig planering hanterar Havs- och vattenmyndigheten mötet mellan miljöintressen och näringsliv, så att så många som möjligt blir nöjda.
www.havochvatten.se

Jordbruksverket
Jordbruksverket är regeringens expertmyndighet på det jordbrukspolitiska området. Vårt uppdrag är att inom jordbruk och landsbygdsutveckling arbeta för en hållbar utveckling, ett gott djurskydd, ett dynamiskt och konkurrenskraftigt näringsliv i hela landet och en livsmedelsproduktion till nytta för konsumenterna. Vi administrerar EU-stöd för jordbruket, landsbygden och fiskeområdet.
www.jordbruksverket.se

Kemikalieinspektionen
Kemikalieinspektionen är en statlig myndighet som arbetar med kontroll av kemikalier. KemI arbetar bla. för att skydda din hälsa och miljön från farliga ämnen, att kontrollera företag som tillverkar och importerar kemiska produkter samt att hjälper kommuner och länsstyrelser i deras arbete med kontroll av kemikalier.
www.kemi.se

Livsmedelsverket
”Alla känner matglädje och mår bra av maten” - det är Livsmedelsverkets vision. En stor del av Livsmedelsverkets arbete syftar till att maten ska vara säker. Våra verktyg är regler, kontroll, råd och information.
www.slv.se

Naturvårdsverket
Vi är den myndighet i Sverige som har överblick över hur miljön mår och hur miljöarbetet går. Vi har också uppgiften att samordna, följa upp och utvärdera arbetet med Sveriges miljömål där många myndigheter samverkar.
www.naturvardsverket.se

Skogsstyrelsen
Skogsstyrelsen ser till att de som äger skog följer skogsvårdslagen
och andra bestämmelser som rör skog och miljö. Skogsstyrelsen undersöker och rapporterar om hur det ser ut i skogen och hur skogen mår.
www.skogsstyrelsen.se

Skolverket
Skolverket arbetar för att alla barn, ungdomar och vuxna i Sverige ska få en bra utbildning i förskolan, skolan och fritidshemmen. Vi arbetar också för att alla ska känna sig trygga i skolan och få rätt hjälp för att nå målen. Målen är de resultat som alla elever ska nå i ett visst ämne i en viss årskurs. Ett av våra utvecklingsområden är hållbar utveckling.
www.skolverket.se

SMHI
SMHI, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, är en expertmyndighet under Miljödepartementet. Med hjälp av superdatorer, beräkningsmodeller, statistik och forskning tar våra experter fram bland annat prognoser, beslutsunderlag, klimatscenarier och utredningar. Vi fungerar ofta som remissinstans och sprider kunskap genom smhi.se, media, föreläsningar och utbildningar.
www.smhi.se

Trafikverket
Vi ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart samt för byggande, drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar. Målet är ett tillgängligt och säkert transportsystem som tar hänsyn till miljö och hälsa.
www.trafikverket.se

Ungdomsstyrelsen
Ungdomsstyrelsen är en statlig myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger bidrag till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete.
www.ungdomsstyrelsen.se

Upp


Webbsidor om klimat

Här har vi samlat lite webbsidor med information om klimat och klimatförändring.

EPA - United States Environtmental Protection Agency
Amerikanska regeringens officiella webbplats ger omfattande information om klimatfrågan och den globala uppvärmningen, inklusive klimatförändringarna vetenskap, amerikanska klimatet etc.
www.epa.gov
eSchool Today
Sida med information och lektionstips kopplat till klimat (på engelska).
www.eschooltoday.com
EU DG Clima
EU:s generaldirektorat för klimatpolitik som bildades i februari 2010, är ansvarigt för insatser mot klimatförändringarna. Det leder internationella förhandlingarna om klimatet, hjälper EU att ta itu med konsekvenserna av klimatförändringarna och för att uppfylla sina mål för 2020, samt utvecklar och implementerar EU: s utsläppshandelssystem.
ec.europa.eu/dgs/clima
GCCA - Global Climate Change Alliance
Global Climate Change Alliance är EU-kommisionens organ för att diskutera klimatförändringar mellan EU och utvecklingsländer.
www.gcca.eu
Globalis
Globalis.se är en interaktiv världsatlas från FN-förbundet som informerar om världen på ett enkelt och visuellt sätt. Globalis är en interaktiv värld atlas och en digital encyklopedi. Målet med Globalis är att jämför likheter och skillnader i mänskliga samhällen, och visa hur vi påverkar livet på planeten, främst med visuella hjälpmedel.
www.globalis.se
The Guardian Climate Change FAQ
The Guardian är en brittisk dagstidning, grundad i Manchester 1821 som Manchester Guardian. Tidningens gratisutgåva på internet, som även omfattar material från söndagstidningen The Observer, hette tidigare Guardian Unlimited, men marknadsförs nu som guardian.co.uk. Här är deras faktaportal om klimatfrågor.
www.guardian.co.uk
NASA - National Aeronautics and Space Administration
Amerikanska rymdforskningsinstitutets web om klimatförändringar.
climate.nasa.gov
Naturvårdsverket - miljö & klimat
Naturvårdsverket är den myndighet i Sverige som har överblick över hur miljön mår och hur miljöarbetet går. De har också uppgiften att samordna, följa upp och utvärdera arbetet med Sveriges miljömål där många myndigheter samverkar.
www.naturvardsverket.se
SMHI - Klimatanpassningsportalen
Klimatanpassningsportalen är ett stöd för dig som arbetar med att anpassa samhället till klimatförändringar. Portalen är ett samarbete mellan tretton myndigheter, och drivs av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI.
www.smhi.se
United Nations (FN)
FN:s portal för klimatfrågor.
www.un.org
WWF - Världsnaturfonden
Här kan du läsa om vad som menas med klimatförändringarna, vad du som privatperson kan göra för att leva lite mer klimatsmart i din vardag och hur vi på WWF jobbar med klimatfrågan.
www.wwf.se

Upp


Webbsidor om energi

Här tipsar vi om några webbsidor som handlar om energi och förnybar energi.

Energikunskap
Energimyndighetens sida med fakta om energi samt tips för skolor hur man arbetar med energi som tema.
www.energikunskap.se
Energy.gov (United States Energy Departement)
USA:s energidepartement har till uppgift att garantera USA: s säkerhet och välstånd genom att angripa dess energi-, miljö-och kärnkraft utmaningar genom omvälvande vetenskap och tekniklösningar.
energy.gov
EU Energy
EU-kommisionens arbete med energi, energistrategier, förnybar energi etc.
ec.europa.eu/energy
The Guardian
The Guardian är en brittisk dagstidning, grundad i Manchester 1821 som Manchester Guardian. Tidningens gratisutgåva på internet, som även omfattar material från söndagstidningen The Observer, hette tidigare Guardian Unlimited, men marknadsförs nu som guardian.co.uk. Här är deras faktasida om förnybar energi.
www.guardian.co.uk
Irena (International Renewable Energy Agency)
111 länder runt om jorden är medlemmar i Irena som ska vara en fristående part som arbetar för att öka utbudet av förnybar energi samt produkter och tjänster kopplat därtill.
www.irena.org
NREL (National Renewable Energy Laboratory)
National Renewable Energy Laboratory är US Department of Energy: s primära nationella laboratorium för förnybar energi och energieffektivitet forskning och utveckling.NREL utvecklar förnybar energi och energieffektiv teknik och praxis, naturvetenskap och teknik, samt överföringar mellan kunskap och innovationer för att ta itu med landets energi- och miljömål.
www.nrel.gov
Re-Energy (greenlearning.ca)
Kanadensisk sida för lärare och elever med förslag på aktiviteter.
www.re-energy.ca
Regeringens energipolitik
Sveriges regerings sida om energipolitiken i Sverige.
www.regeringen.se
Renewable Energy World
Sida som startades 1998 av en grupp proffs inom förnybar energi som ville skapa den enskilt mest erkända och pålitliga källan för nyheter och information inom förnybar energi på Internet.
www.renewableenergyworld.com
Svensk Solenergi
Svensk Solenergi (SSE) är en branschförening, som med drygt ett hundra professionella medlemmar representerar såväl den svenska solenergibranschen som de forskningsinstitutioner som verkar inom solenergiområdet.
www.svensksolenergi.se
Svensk Vattenkraft
Föreningens huvudsyfte är att främja utvecklingen av småskalig vattenkraft (<10 MW) och verka för sunda förutsättningar för energiutvinning från småskalig vattenkraft med beaktande av dess miljömässiga bidrag till ekologiskt hållbar elproduktion.
www.svenskvattenkraft.se
Svensk Vindkraftsförening
Svensk Vindkraftförening är en ideell och politiskt obunden förening öppen för såväl privatpersoner som företag. Föreningen är verksam i hela landet och har till uppgift att främja vindkraftens utveckling genom att förmedla kunskap och främja teknisk utveckling.
www.svensk-vindkraft.org
UN-Energy (FN)
UN-Energy inleddes som en mekanism för att främja enhetlighet inom FN-familjen av organisationer inom energiområdet och att utveckla ökad kollektiv samverkan mellan FN och andra viktiga externa intressenter.
www.un-energy.org

Upp


Webbsidor om resurser

Här tipsar vi om sidor som handlar om resurser, resursanvändning, återvinning etc.

Avfall Sverige
Avfall Sverige är den svenska branschorganisationen inom avfallshantering och återvinning. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att svensk avfallshantering fungerar. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt.
www.avfallsverige.se
EEA (European Environment Agency) - Markanvändning
Mark är en ändlig resurs. Hur den används är en av de viktigaste orsakerna till miljöförändring, med betydande konsekvenser såväl för livskvaliteten och ekosystemen som för förvaltningen av infrastrukturen.
www.eea.europa.eu
EEA (European Environment Agency) - Naturresurser
Europeiska miljöbyrån (EEA) är en byrå inom Europeiska unionen. Vår uppgift är att tillhandahålla tillförlitlig och oberoende miljöinformation. Vi är en viktig informationskälla för dem som arbetar med att utforma, anta, genomföra och utvärdera miljöpolitik, och också för allmänheten. Miljöbyrån har för närvarande 32 medlemsländer. Här presenteras fakta och satsningar inom naturresursområdet.
www.eea.europa.eu

EU - Resource Efficient Europe
Det här huvudinitiativet inom EU:s framtidsstrategi för smart och hållbar tillväxt för alla ska bidra till övergången till ett resurseffektivt och utsläppssnålt samhälle. Naturresurserna är ryggraden i vår ekonomi och livskvalitet, och därför kan vi inte fortsätta med vårt nuvarande resursslöseri. Bättre resurseffektivitet är nyckeln till högre tillväxt och fler jobb i EU. Det skapar ekonomiska möjligheter, ökar produktiviteten, sänker kostnaderna och ökar konkurrenskraften.
ec.europa.eu

LRF (Lantbrukarnas RiksFörbund) - skogen som resurs
Det finns goda möjligheter att öka tillväxten i Sveriges skogar med kanske 50 procent på lite sikt. En sådan utveckling skulle göra det lättare för oss att ställa om till ett grönare och mer hållbart samhälle. Men då ska det också vara lönsamt för skogsägarna.
www.lrf.se
Naturvårdsverket - Avfall
Här hittar du samlad information om ämnet avfall. Inom ämnet ryms frågor om exempelvis avlopp, batterier, förpackningar, slam och återvinning.
www.naturvardsverket.se
Naturvårdsverket - Vatten
Information om vatten. Rent vatten, fiske, vattnets kretslopp etc. är viktiga delar av våra naturresurser.
www.naturvardsverket.se
Pantamera.nu - Returpack
Returpack är ett privatägt företag som har som mål att öka återvinningen av metallburkar och PET-flaskor i Sverige. Uppdraget kommer från ägarna (Sveriges Bryggerier, Livsmedelshandlarna och Svensk Dagligvaruhandel), samt den svenska regeringen. Returpack tar emot mer än 1,5 miljarder burkar och PET-flaskor varje år vilket gör Sverige till ett föregångsland gällande återvinning av PET och metallburk.
www.pantamera.nu
Peakwater.org
PeakWater.org är en global vatten nyheter aggregat, en medvetenhet-byggnad kollektiv, ett forum för offentlig debatt, och en uppsökande organisation som specialiserat sig politiskt, ekonomiskt och ekologiskt marginaliserade befolkningsgrupper. All media visas på denna webbplats är sammanställd av en berörd team av forskare, professorer, studenter och världsmedborgare.
www.peakwater.org
Regeringen - skog & mark
På regeringens sida på landsbygd, djur och livsmedel återfinns många intressanta resursområden så som skogsbruk, jordbruk, bioenergi etc.
www.regeringen.se
SGU (Sveriges Geologiska Undersökning) - Malm & mineraler
Sveriges geologiska undersökning, SGU, är expertmyndighet för frågor om berg, jord och grundvatten. Malmer och mineraler är resurser som konsumeras i snabb takt. Här ges en bild av läget i Sverige.
www.sgu.se
Sopor.nu
Sopor.nu är ett samarbetsprojekt mellan Naturvårdsverket, El-Kretsen, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, Avfall Sverige. Sajten ger information om avfall och återvinning.
www.sopor.nu
Stockholm Resilience Center - planetära gränsvärden
Stockholm Resilience Center arbetar med begreppet Planetära gränsvärden som bland annat visar ett antal resursområden där det börjar bli brist på tillgångar.
www.stockholmresilience.org
UNEP (United Nations Environtment Program) - Landuse
UNEP arbetar för att åtgärda miljökonsekvenser av markanvändning och bistår beslutsfattare i regeringar, den privata sektorn, frivilligorganisationer och MEA sekretariat för att fatta bättre och mer välgrundade beslut när det gäller hållbar markförvaltning.
www.unep.org
UNEP (United Nations Environtment Program) - Int. resource panel
Den internationella Resource Panel grundades 2007 för att tillhandahålla oberoende, sammanhängande och auktoritativ vetenskaplig bedömning om hållbar användning av naturresurser och miljöpåverkan av resursanvändning under hela livscykeln.
www.unep.org

Upp


Webbsidor om grön teknik

Här tipsar vi om sidor som handlar om grön teknik, miljöteknik, clean tech både i Sverige och internationellt.

ASSET - Föreningen Svensk Miljöteknik
ASSET är en paraplyorganisation för svensk miljöteknik. Föreningen är en sammanslutning av nationella och regionala organisationer för företag verksamma inom hela miljöteknikområdet.
www.miljoteknik.org
Clean Tech Inn
Cleantech Inn Sweden är ett oberoende rikstäckande affärsstöd som coachar nya och etablerade företag med cleantechinnovationer.
www.cleantechinn.se
Clean Tech of Sweden
Demonstrationsarena för svensk miljöteknik.
www.cleantechofsweden.se
Clean Tech Region (Mellersta Norrland)
Samarbetsarena för cleantech företag i Mellersta Norrland. Ger även ut tidningen Green Solutions.
www.cleantechregion.com
Clean Tech San Diego (USA)
Välrenommerat cleantech kluster i USA.
www.cleantechsandiego.org
Clean Tech Scandinavia
Kluster för cleantech företag i Skandinavien som drivs ifrån Lund.
www.cleantechscandinavia.com
Clean Tech Östergötland
Cleantech Östergötland är en affärsorienterad samverkansarena för East Swedens verksamheter inom miljöteknik. Cleantech Östergötland samlar och främjar regionens affärs- och utvecklingsmöjligheter inom området och synliggör regionala kompetenser och tillämpningar.
www.cleantechostergotland.se
Green Business Region (Dalarna & Gävleborg)
Green Business Region är en samverkans- och innovationsarena för miljöteknikföretag i Dalarna och Gävleborg.
www.greenbusinessregion.se
Malmö Clean Tech City
I Malmö finns redan över 100 cleantech-företag samlade. Malmö Cleantech City fungerar som en sammanhållande länk och växlar upp det utvecklingsarbete som görs på olika platser i staden.
www.malmocleantechcity.se
Processum
Processum samlar ett kluster av företag i frågor som rör bioraffinaderiutveckling. Processum är också värd för tillväxtinitiativet Framtidens Bioraffinaderi. Agerar efter Norrlandskusten och har sitt kontor i Örnsköldsvik.
www.processum.se
Solander Science Park (Piteå)
Arbetar med innovation och företagsutveckling inom förnybar energi som till exempel vattenkraft, solenergi, vindenergi, biobränsle, vågenergi och geotermisk energi.
www.solandersciencepark.se
Sustainable Sweden Southeast
Sustainable Sweden Southeast AB, är ett affärsdrivande nätverk i Sydöstra Sverige med syfte att främja miljödriven affärsutveckling och export av energi- och miljöteknik. Vi driver och samordnar nationella och internationella affärsprojekt inom energi- och miljöteknikområdet.
www.sustainable-sweden.se
SVID - Hållbarhetsguiden
Med den här guiden vill SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign och Green Leap, KTH plantera några frön hos de som vill jobba med hållbar design av system, tjänster och produkter. Den tar dig genom djungeln av begrepp så som ekodesign, socialt ansvarstagande, biomimicry och LCA för att slutligen och förhoppningsvis nå målet: att inspirera till handling!
www.svid.se/Hallbarhetsguiden
Swedish Cleantech
På denna sida som Tillväxtverket står bakom hittar du de flesta svenska aktörer inom miljöteknik. Här kan ditt miljöteknikföretag eller din miljöteknikanläggning hitta samarbetspartners och exponeras för såväl nationella som internationella aktörer.
www.swedishcleantech.se
Swedish Environmental Technology
Det huvudsakliga målet för Swedish Environmental Technology, SET, är att främja utvecklingen av en stark och konkurrenskraftig svensk miljöteknikindustri, med internationell inriktning.
www.swedishenvirotech.com
US-China Clean Tech Center
Centret är dedikerat att erbjuda amerikanska Cleantechföretag en kostnadseffektiv och strategisk startplatta för att visa upp produkter och tjänster i Kinas ledande marknader för ren teknik.
www.uschinacleantech.org

 

Upp