KNUT i Kalmar, Kronoberg & Blekinge län

Välkommen till KNUT:s regionala sida för Kalmar, Kronoberg och Blekinge. Här hittar du information om vad vi gör i vår region samt hur du kommer i kontakt med oss.


Välkommen till KNUTs regionala sida för region sydost.  Här hittar du information om vad vi gör i vår region samt hur du kommer i kontakt med oss.

I Sydost drivs KNUT-projektet av Energikontor Sydost som har kontor på flera orter. Vår projektledare Kerstin Eriksson hittar du på vårt kontor i Oskarshamn.

I sydost arbetar vi mot förskola, grundskola och gymnasieskola. Vi har flera specifika satsningar så som Hållbara Kliv, Tjejresan och Energy Forum. Mer om detta kan du läsa längre ned på sidan.

 


På gång just nu

Se projektets aktivitetssida!


Kontaktuppgifter

Projektledare:

Kerstin Eriksson
Tfn: 070-620 83 07
E-post: kerstin.eriksson[@]energikontorsydost.se
Projektkontor:

Energikontor Sydost, Hantverksgatan 15, Oskarshamn

Fakturaadress:

Energikontor Sydost, Framtidsvägen 10 A, 351 95, Växjö  


Regionala fokus

Information kommer inom kort.


Regionala samarbetspartners

För att få en bred förankring och för att kunna erbjuda våra målgrupper kvalitativa aktiviteter samverkar vi möjligaste mån med befintliga regionala aktörer som tex: 

 • Linnéuniversitetet
 • Linköpings Universitet
 • Regionförbundet i Kalmar
 • Regionförbundet Södra Småland
 • Energikluster Småland
 • Regionens samordnare inom projektet Uthållig kommun
 • Kreativum Karlskrona
 • eXperimentLabbet i Kalmar
 • Regionens energi och klimatrådgivare
 • Regionens energiföretag
 • Branschorganisationen Svensk Energi

Om

Energikontor Sydost är norra Europas största regionala energikontor
och arbetar för ökad energieffektivisering och tillförsel av förnybar energi i vårt samhälle. Verksamheten bedrivs inom olika samverkans och utvecklingsprojekt från lokal och regional nivå upp till europeisk nivå. Energikontor Sydost AB ägs av Föreningen Energikontor Sydost, vars medlemmar utgörs av kommuner, regionförbund och landsting i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län. Våra cirka 20 medarbetare finns i de tre länen på kontor i Oskarshamn, Kalmar, Karlskrona och huvudkontoret i Växjö.

Affärsidé
Energikontor Sydost ska aktivt medverka till att skapa ett hållbart energisystem i vår region som föredöme i Europa.
Vi ska erbjuda aktuell, objektiv och opartisk information och kunskap inom energi- och transportsektorn.

Verksamhet
Energikontor Sydost har sedan starten 1999 initerat, deltagit i eller koordinerat över 200 projekt på lokal, regional, nationell och europeisk nivå. Alla dessa projekt har syftat till att effektivisera energianvändningen i olika sektorer av vårt samhälle.
EU, Energimyndigheten, Naturvårdsverket, Skolverket och Trafikverket är våra största uppdragsgivare. Våra regionala uppdragsgivare återfinns bland både offentliga och privata aktörer i sydostregionen. Våra EU-projekt sker i samverkan med andra energikontor och organisationer över hela Europa. Vi är medlemmar i Föreningen Sveriges Energikontor (FSEK) och dess europeiska motsvarighet FEDARENE, och deltar aktivt i båda dessa föreningars styrelser.

Verksamheten är indelad i tre områden där vi bedriver projekt med olika fokus:
- Byggnader – energi i byggnader, förnybar energi och bioenergi.
- Transporter – hållbart resande, godstransporter och drivmedel.
- Lärande och livsstil – information, skolverksamhet och attityder.

Läs mer om de olika verksamheterna och projekten på:
www.energikontorsydost.se

Upp