KNUT i Östergötland

Välkommen till KNUT:s regionala sida för Östergötlands län. Här hittar du information om vad vi gör i vår region samt hur du kommer i kontakt med oss.

Välkommen till KNUT:s regionala sida för Östergötland. Här hittar du information om vad vi gör i vår region samt hur du kommer i kontakt med oss.
I vår region har vi mycket erfarenhet av att arbeta med bioenergi och hållbara transporter samt utveckla olika former av energikombinat.

I KNUT arbetar vi med barn och elever i förskolan och grundskolans samtliga årskurser. Vi kommer att arbeta aktivt med att sprida kunskap om Energi-, resurs- och Klimatfrågor för unga över hela regionen. I våra arbetsmetoder ingår bland annat arbetsmöten för pedagoger, rektorsmöten, användande av naturvetenskapliga och tematiska arbetsmetoder, vidareutbildning och studiebesök.


Aktiviteter

Vi har ett antal aktiviteter på gång. Läs mer om dem på vår aktivitetssida.


Kontaktuppgifter

Ann-Sofi Johansson, projektledare Linköping
Tfn: 013-20 74 46
E-post: annboh[@]linkoping.se

 

Sara Westling, projektledare Norrköping

Tfn: 076-79 80 420
E-post: sara.westling[@]edu.norrkoping.se

Upp


Regionala nätverk

Nedan följer de aktörer där samarbete har inletts i KNUT-projektet i Östergötland:

 • Linköpings universitet
 • Fenomenmagasinet
 • Regionförbundet Östsam
 • NTA Linköping
 • Framtidsfrön
 • Crearum
 • Calluna
 • Cleantech Park/MTC
 • Regionala energi- och miljöteknikföretag
 • LKF, Linköpings kommunala fastighetsbolag
 • LF, Lokalförsörjningsenheten i Norrköping
 • RUC, Regionalt utvecklingscenter
 • NCU- Nationellt centrum för utomhuspedagogik
 • Visualiseringscentrum
 • Agenda 21
 • Flygvapenmuseet
 • Naturcentrum
 • SMHI

Upp