Nätverk

På denna sida presenterar vi myndigheter, organisationer och andra aktörer som vi arbetar tillsammans med i vår strävan att utveckla lärandet för hållbar utveckling i Sverige.

Sidan är under uppdatering och kompletteras löpande.


Nationella samarbetspartners
KNUT-projektet har många myndigheter, organisationer och andra aktörer som vi samarbetar med på nationell nivå. Dessa presenteras nedan i bokstavsordning.
Saknas din organisation? Kontakta oss!

<
Energimyndigheten
Nationell myndighet som finansierar 50% av KNUT-projektet. www.energimyndigheten.se
Den Globala skolan
Anordnar studieresor och aktiviteter samt tar fram material.
www.denglobalaskolan.com
Energiutmaningen
Koncept för åk F-6 som innehåller material, fortbildning och elevaktiviteter.
www.energiutmaningen.nu
Håll Sverige Rent
Har ett flertal skolmaterial och aktiviteter varav den mest kända är Grön Flagg.
www.hsr.se/skola
Naturskorskoleföreningen
Samordnar landets naturskolor och producerar även material.
www.naturskola.se

Naturskyddsföreningen
Har en del material och arbetar med egna skolprojekt.
www.naturskyddsforeningen.se

NTA - Naturvetenskap & Teknik för Alla
Erbjuder skolhuvudmän medlemskap som ger tillgång till temalådor och fortbildning.
www.nta.kva.se

Power Shift Sverige
Anordnar ett årligt event för ungdomar som
www.powershiftsweden.org
Skolverket
Arbetar med utmärkelsen "Skola för hållbar utveckling" och arbetar på olika sätt med skolutveckling som ansvarig myndighet.
http://www.skolverket.se/skolutveckling/hallbar-utveckling

SMHI
Bidrar med kunskap och material som kan användas i undervisningen.
www.smhi.se

Svenska Science Center Föreningen
Samordnar landet science centers varav ett flertal samarbetar med KNUT-projektet.
www.fssc.se
SWED-ESD
internationellt center för lärande för hållbar utveckling vars uppgift är att underlätta och stödja utbildning och lärande inom området hållbar utveckling, lärande som resulterar i ett uppriktigt och aktivt engagemang för hållbar utveckling ur både socialt, ekonomiskt och ekologiskt perspektiv.
www.swedesd.se/svenska
WWF - Världsnaturfonden
Har många bra material som kan användas i undervisningen.
www.wwf.se

Upp


Regionala samarbetspartners
På regional nivå samarbetar vi med en rad olika organisationer och intressenter. Några av dessa hittar du nedan.

Regionala samarbetsaktörer Norrland

Länsstyrelsen Jämtland
Finansierar genom satsningen "Klimatmiljonen" den förstudie som vi genomför i Jämtlands län om lärande för hållbar utveckling. www.lansstyrelsen.se/jamtland
Länsstyrelsen Västernorrland
Delfinansierar den förstudie som vi genomför i Västernorrlands län om lärande för hållbar utveckling. www.lansstyrelsen.se/vasternorrland
Landstinget Västernorrland
Delfinansierar den förstudie som vi genomför i Västernorrlands län om lärande för hållbar utveckling. www.lvn.se
BioFuel Region
Finansierar den regionala delen av projektet genom de medlemsavgifter som kommuner och företag betalar in. www.biofuelregion.se
Clean Tech Region
Nätverk för miljöteknikföretag i Mellersta Norrland. Ger även ut tidningen Green Solutions som distribueras till hundratalet länder runt om i världen. Drivs av Lars Ling som även brinner för att engagera ungdomar i hållbarhetssatsningar.
www.cleantechregion.com
Green Highway
Projekt som drivs av Sundsvalls-Östersunds-Trondheims kommuner. Handlar mycket om hållbara transporter och har börjat rikta sig en del mot skolan bland annat med material.
www.greenhighway.nu
KomTek Örnsköldsvik
Kommunal Teknikskola som genomför många aktiviteter bland annat NOT-dagarna samt drift av NTA-lådor.
www.ornskoldsvik.se/komtek
Nenet
Regionalt energikontor i Norrbotten/Västerbotten. Driver många projekt varav några varit riktade till skola och ungdom bland annat Futurize.
www.nenet.se

Naturskolan Kom Ut i Sundsvall
Naturskola med många aktiviteter inom utomhuspedagogik.
www.naturskola.sundsvall.se

Naturskolan Umeå
Aktiv naturskola som arbetar med många aktiviteter bland annat utmärkelsen Skola för hållbar utveckling.
www.umea.se/naturskolan
Smart & Förnybart Piteå kommun
Kommunalt projekt som arbetar med att öka lärandet för hållbar utveckling i kommunens skolor. Arbetar nu bland annat med att få skolor att erhålla utmärkelsen Skola för hållbar utveckling.
www.smartfornybart.se
Technichus MittSverige
Science center i Härnösand som bland annat driver ett KomTek och First Lego League.
www.technichus.se
Teknikens Hus i Luleå
Regionalt Science Center med många aktiviteter och projekt. Bygger nu ut sina lokaler för att få plats med ännu mer utställningar och aktiviteter.
www.teknikenshus.se
  Utöver dessa aktörer så samarbetar vi med många kommuner samt Kommunförbund och Landsting. Vi har även kontakt med olika företags- och innovationskluster så som Processum, Åkroken Science Park, Solander Science Park, Vindfyr m.fl.

Regionala samarbetsaktörer Dalarna
Information kommer inom kort

Regionala samarbetsaktörer Östergötland
Information kommer inom kort

Regionala samarbetsaktörer Kalmar-Kronoberg-Blekinge
Information kommer inom kort

Upp


Nätverk

Nationella LHU-nätverket
I Sverige finns ett nationellt nätverk för pedagoger med intresse av hållbarhetsfrågor. Nätverket är helt på ideell basis men anordnar regelbundet konferenser runt om i Sverige genom samarbete med kommuner och andra aktörer. Nätverket består av en e-postlista som administreras av Gittan Mattsson i Falun. Kontakta Gittan för att få mer information.

Gymnasielärarnätverket Norra Sverige
Sedan 2003 driver BioFuel Region ett nätverk i Norrland för gymnasielärare med ett intresse för hållbarhetsfrågor. 1-2 gånger per år arrangeras kostnadsfria träffar med fortbildning, utbyte och inspiration. Ca 140 lärare finns med i nätverket. Kontakta Mathias Sundin för mer information.


Upp