Metoder & koncept

På denna sida presenterar vi tips på metoder och koncept som kan användas i undervisning om hållbar utveckling. Metoderna presenteras i bokstavsordning. Känner du tlll en metod eller ett koncept som kopplar till hållbar utveckling så kontakta oss!

Earth Hour
Årlig internationell kampanj som vill få oss att släcka ljusen under en timme för att spara energi. WWF driver kampanjen. Skolor kan arbeta med energitema kring detta och arbeta för att släcka ned byggnader i sin närhet.
www.wwf.se
Ecoproject
Satsning som pågått sedan 2004. Syftet är att få gymnasieelever att tänka hållbarhet i sitt gymnasiearbete. Skolor erbjuds föreläsning och elever som anmäler sig erbjuds kickoff, support samt chans till stipendier.
www.knutprojektet.se/ecoproject

Ekologiska fotavtryck
Vårt ekologiska fotavtryck är ett mått på hur stor biologiskt produktiv land- och havsyta som krävs för att ta fram allt vi konsumerar och bli av med det avfall vi orsakar utifrån aktuell teknikanvändning. Att beräkna sitt ekologiska fotavtryck kan vara en bra skoluppgift.
http://skola.klimatsmartcommunity.net/

Energifallet
Naturskyddsföreningens nya skolsatsning som innehåller litteratur, lärarhandledning samt lektionsupplägg anpassade för grundskolans olika nivåer.
www.energifallet.se
Energijakten
Upplägg som tagits fram i Dalarna där alla elever i årskurs åtta varje år får komma till Framtidsmuseet för att uppleva en fiktiv tv-studio med olika "energi-tv-program" samt i grupper få tävla i olika moment kopplat till energi.
www.knutprojektet.se/energijakten
Energiutmaningen
Koncept utvecklat i Värmland. Innehåller ett material för F-6 med kunskap, övningar samt kopplingar till kursplaner. Materialet är gratis nedladdningsbart. Konceptet innehåller även lärarfortbildning i tre steg samt avslutande elevaktivitet.
www.energiutmaningen.nu
Grön Flagg
Ett av Sveriges mest spridda koncept. Förskolor och skolor kan anmäla sig och inledda arbeten kopplat till olika teman. Man ska ha ett miljöråd och en kontaktpolitiker. När man slutfört ett tema blir man Grön Flagg skola och kan hissa sin flagga.
www.hsr.se/gronflagg
Linköpings gröna trådar
I kommunen har man utvecklat en modell som gör att hållbar utveckling följer eleven i progression från förskola till årskurs nio. Demokratiskt arbetssätt som involverar det entreprenöriella lärandet.
www.linkoping.se/knut
Miljörally
Framtidsfröns koncept bygger på uppdrag som företag och organisationer lämnat in och som elever ska hitta bra lösningar på.
www.miljorally.se
Miljöspanarna
Koncept som utvecklats i Östergötland där företag och organisationer skapar aktuella uppdrag som förskolor och skolor får lösa. Avslutning sker med uppvisning av förslagen.
www.linkoping.se/knut
NTA - Naturvetenskap & Teknik för Alla
Koncept som drivs av Kungliga Vetenskapsakademin. Som medlem får man tillgång till tematiska lådor som är anpassade efter åldersnivå (förskola-grundskola-gymnasium). Till lådorna kopplas fortbildning. Lådorna innehåller material och övningar.
www.nta.kva.se
Skola för hållbar utveckling
Skolverkets utmärkesle vars syfte är att att stödja och vara en inspirationskälla i det pedagogiska arbetet med hållbar utveckling från förskola till vuxenutbildning. För att få utmärkelsen krävs att verksamheten, uppfyller ett antal kriterier och lämnar in en ansökan.
www.skolverket.se
Skräpplockardagar
Håll Sverige Rent anordnar varje år dessa dagar. Skolor kan anmäla sig och får då material och inspiration till olika aktiviteter. Syftet är att minska nedskräpningen i samhället.
www.hsr.se/skrapplockardagarna
Tjejresan
Koncept som utvecklats i Kalmar. Gymnasietjejer får under ett läsår vid flera tillfällen åka ut och träffa tjejer som arbetar på tekniska företag eller som studerar på universitet inom NoT. Syftet är att inspirera till fortsatta studier och arbete inom naturvetenskap och teknik.
www.knutprojektet.se/tjejresan
Ung Företagsamhet
Sedan 1980 erbjuds gymnasieelever möjligheten att driva eget företag som en del av sin skolgång. Nu har KNUT-projektet inlett ett samarbete som gör att UF-företagen som startas kan ha ett hållbart affärssätt.
www.ungforetagsamhet.se

 

Upp