Litteratur

På denna sida kommer vi att presentera tips på olika slags litteratur som kan användas för undervisning inom hållbar utveckling. Sidan är under uppbyggnad och presenteras i maj 2013.


Läromedel förskola

Här ger vi tips på läromedel som passar i förskolan. Målgruppen kan vara både barn och pedagoger.

Blixtpatrullen på äventyr
Författare: Håll Sverige Rent
ISBN: -

Välkommen till ett material som vill inspirera till arbete med nedskräpning, återvinning, återanvändning och allemansrätt. Materialet riktar sig till förskolan för barn från fyra års ålder men kan även användas för de yngre åldrarna i grundskolan.
Webblänk: www.hsr.se/skola
Blixtpatrullen på nya äventyr
Författare: Håll Sverige Rent
ISBN: -

Fortsättningen på "Blixtpatrullens äventyr" som gjorde succé under Skräpplockardagarna 2011. Nya aktiviteter med Blixtpatrullen för förskolan samt grundskolans yngre åldrar.
Webblänk: www.hsr.se/skola
Lärande för hållbar utveckling
Författare: Den Globala skolan
ISBN: -

Detta är en skrift som visar hur lärande för hållbar utveckling behandlas i de nya styrdokumenten (förskola-grundskola-gymnasieskola). Den är nu även kompletterad med goda exempel från olika skolor, se dokumentet "Lärande för hållbar utveckling - i nya styrdokument för förskola och skola", se nedan.
Webblänk: www.denglobalaskolan.com
Lärande på hållbar väg
Författare: WWF
ISBN: -

I Sverige lever vi som om vi har tillgång till nästan tre planeter.
Det är en ödesfråga att snabbt minska våra ekologiska fotavtryck
och därmed vår resursförbrukning. Skolan har i detta sammanhang en fantastiskt viktig uppgift. Det handlar bland annat om att stärka barn och ungdomars handlingskompetens. I denna skrift presenterar WWF sin syn på lärande för hållbar utveckling.
Webblänk: www.wwf.se
Mofflor och människor
Författare: Håll Sverige Rent
ISBN: -

Den pedagogiska metoden Storyline används för att lyfta fram frågor kring vad som är resurser och vad som är skräp. Materialet passar för de äldsta på förskolan upp till skolår 5.
Webblänk: www.hsr.se/skola
Vägar till naturvetenskapens värld
Författare: Inger Karlefors, Gustav Helldén, Gunnar Jonsson,
Anna Vikström
ISBN: 9789147099245

Det är viktigt att ge lärare i förskolan och grundskolans tidiga del en fördjupad kunskap om möjligheten att ge barn positiva upplevelser och förståelse av grundläggande naturvetenskapliga fenomen. Därmed läggs grunden för ett livslångt lärande om dessa fenomen. Denna bok vill ge lärare och lärarstudenter kunskap i naturvetenskap samt ge förslag på undervisning som kan stödja och stimulera barns lärande.
Webblänk: www.liber.se

Upp


Läromedel grundskola åk F-6

Här ger vi tips på läromedel som passar i grundskolans lägre åldrar. Målgruppen kan vara både barn och pedagoger.

Aktiva lärare - barn frågar om klimatet
Författare: Pär Holmgren & Tourun Paulsson
ISBN: 9789147083473

Vår tids kanske största utmaning, klimatförändringarna, skapar oro hos både vuxna och barn. Den här boken ger dig all hjälp du behöver för att bemöta elevernas frågor och ge dem hopp om framtiden. Meteorologen Pär Holmgren och läraren Torun Paulsson har tillsammans skrivit denna matnyttiga bok, fylld av fakta, lektionstips och kloka ord. Du hittar också förslag på hur du kan arbeta med klimatfrågan inom både SO och NO kopplat till kursplanerna.
Webblänk: www.liber.se
Att lära in ute
Författare: Mats Wejdmark, Robert Lättman-Masch
ISBN: -

Boken beskriver hur man kan arbeta utomhus med barn och elever under alla årstider med hänvisningar till kursplanernas centrala innehåll i Lgr 11. Den är indelad i olika teman med fokus på naturkunskap men med kopplingar till andra ämnen och förslag på aktiviteter inom dessa. Boken riktar sig till årskurs F- åk 9 och kopplingarna till kursplanernas mål finns med i varje kapitel. Till varje kapitel hör en stor mängd olika uteaktiviteter som beskrivs med förklarande fotografier.
Webblänk: www.outdoorteaching.com/se
Att lära teknik ute
Författare: Carina Brage
ISBN: -

Den här boken placerar lärandet i sin rätta miljö - utomhus. I boken på över 130 sidor presenteras en samling övningar utifrån ett antal ämnesområden, såsom miljö - hållbar utveckling, mat, vatten, elden, enkla maskiner, och krafter samt teknikhistoria. Lärandet i teknik ska kännas i hela kroppen. Det ska vara enkelt och roligt både för lärare och elever att ha teknik. Lgr 11 går som en grön tråd genom hela boken och dess aktiviteter. Dessutom finns ett avsnitt om säkerhet och lite kort om allemansrätten - allt för att känna trygghet ute.
Webblänk: www.outdoorteaching.com/se
Blixtpatrullen på äventyr
Författare: Håll Sverige Rent
ISBN: -

Välkommen till ett material som vill inspirera till arbete med nedskräpning, återvinning, återanvändning och allemansrätt. Materialet riktar sig till förskolan för barn från fyra års ålder men kan även användas för de yngre åldrarna i grundskolan.
Webblänk: www.hsr.se/skola
Blixtpatrullen på nya äventyr
Författare: Håll Sverige Rent
ISBN: -

Fortsättningen på "Blixtpatrullens äventyr" som gjorde succé under Skräpplockardagarna 2011. Nya aktiviteter med Blixtpatrullen för förskolan samt grundskolans yngre åldrar.
Webblänk: www.hsr.se/skola
Det stora örnäventyret
Författare: Håll Sverige Rent
ISBN: -

Med "Det stora Örnäventyret" lär ni er mer om allemansrätten på ett lekfullt och engagerande sätt genom värderingsövningar, aktiviteter och lekar. Det finns även kopplingar till det centrala innehållet i flera kursplaner i läroplanen för grundskolan. Materialet riktar sig till årskurs 1-6, men passar även till förskoleklass.
Webblänk: www.hsr.se/skola
Energi i skolan
Författare: Energimyndigheten
ISBN: -

Den nya läroplanen Lgr11 lyfter tydligt upp energi- och klimatfrågorna i vissa kursplaner. Som stöd till lärare har Energimyndigheten finansierat och drivit en mängd projekt och aktiviteter. Denna tidning är tänkt att inspirera och ge konkreta tips om hur lärarna kan lyfta in energi- och klimatfrågorna tydligare i sin undervisning.
Webblänk: www.energimyndigheten.se
Energi på hållbar väg (flera delar)
Författare: WWF
ISBN: -

Energibegreppet är ofta svårt och abstrakt. I vårt nya temamaterial försöker vi levandegöra känslan för energi och tar siktet på energins koppling till klimatet. Består av tre delar; "Huset ekovägen 8", bashäfte samt "så här gjorde vi".
Webblänk: www.wwf.se
Energifallet
Författare: Naturskyddsföreningen
ISBN: -

Energifallet är ett undervisningsmaterial som får eleverna att lära sig mer om energi och energianvändning – på ett enkelt och roligt sätt. Genom att göra egna experiment, se film och jaga energitjuvar ser de hur lätt de kan bli mer energismarta i såväl som utanför skolan. Lektionspaketen är helt gratis och passar dig som undervisar i SO, NO, teknik, svenska, engelska hemkunskap och gymnastik. Lycka till!
Webblänk: www.energifallet.se
Energins mysterier
Författare: Håkan Borgström
ISBN: 9789163388910

Kan vi få el från blixtar och elektriska ålar? Går det att steka ägg på en sten i öknen? Kan potatis ladda mobiltelefonen? Den tredje ”Mysterie-boken” handlar om energi i många olika former. Här ges förklaringar och svar på nyfikna frågor. Hur kan åldersgruppen 8-14 år få hjälp att förstå saker som rör energi i vår värld, allt från tsunamivågor till solenergi eller chipspåsens energiinnehåll? Hur förklarar man för en tioåring vad kärnkraft är? Hur berättar man på ett roligt sätt om vårt beroende av energi?
Webblänk: www.borgstromsforlag.se
Global uppvärmning
Författare: Glenn Murphy & Barbro Lagergren
ISBN: 9789163861109

Vad är det som håller på att hända med vår jord? Global uppvärmning, vad är det? Varför är klimatet på väg att förändras? Vad kan vi göra för att stoppa den globala uppvärmningen? I den här lättfattliga boken med många bilder får alla från 9 år och uppåt veta svaren.
Webblänk: www.bonniercarlsen.se
Guide till arbetet med klimat & energi
Författare: Håll Sverige Rent
ISBN: -

Denna guide är tänkt att fungera som en vägledning och ge en röd tråd till hur undervisning i klimat och energi kan struktureras. Den fungerar också som ett stöd för att hitta bra läromedel inom energi och klimat med ingångar från olika skolämnen. Guiden är uppbyggd efter Grön Flaggs arbetssätt att jobba tematiskt och ämnesövergripande.
Webblänk: www.hsr.se/skola
Klimatgreppet
Författare: Teknikens Hus Luleå
ISBN: -

Hämta tips och information och läs mer om våra erfarenheter i Klimatgreppet Idé- och inspirationsmaterial för lärare som är ett 72-sidigt idé- och inspirationsmaterial för lärare och andra som vill arbeta med klimat- och livsstilsfrågor i skolan.
Webblänk: www.teknikenshus.se
Konsumtion på hållbar väg
Författare: WWF
ISBN: -

Bli en del av Spaningsstyrkan SPN som undersöker hur det egentligen ser ut i konsumtionssamhället. Materialet "Konsumtion på hållbar väg" handlar om hur vi konsumerar, handlar och agerar, men också om hur hållbara våra beteenden är i förhållande till vår gemensamma miljö.
Webblänk: www.wwf.se/spn
Lärande för hållbar utveckling
Författare: Den Globala skolan
ISBN: -

Detta är en skrift som visar hur lärande för hållbar utveckling behandlas i de nya styrdokumenten (förskola-grundskola-gymnasieskola). Den är nu även kompletterad med goda exempel från olika skolor, se dokumentet "Lärande för hållbar utveckling - i nya styrdokument för förskola och skola", se nedan.
Webblänk: www.denglobalaskolan.com
Lärande på hållbar väg
Författare: WWF
ISBN: -

I Sverige lever vi som om vi har tillgång till nästan tre planeter.
Det är en ödesfråga att snabbt minska våra ekologiska fotavtryck
och därmed vår resursförbrukning. Skolan har i detta sammanhang en fantastiskt viktig uppgift. Det handlar bland annat om att stärka barn och ungdomars handlingskompetens. I denna skrift presenterar WWF sin syn på lärande för hållbar utveckling.
Webblänk: www.wwf.se
Mofflor och människor
Författare: Håll Sverige Rent
ISBN: -

Den pedagogiska metoden Storyline används för att lyfta fram frågor kring vad som är resurser och vad som är skräp. Materialet passar för de äldsta på förskolan upp till skolår 5.
Webblänk: www.hsr.se/skola
Miljöns mysterier
Författare: Håkan Borgström
ISBN: 9789163388927

Vart åker bajset när vi spolar? Hur kan en teve bli solglasögon? Varför blommar det i havet? Miljöns mysterier är den fjärde boken i serien efter Energins Mysterier, Naturens Mysterier och Kroppens Mysterier. Boken vänder sig till åldersgruppen 8-14 år och tar upp ämnen som vårt behov av rent vatten, hur hus kan spara värme eller hur vi bäst transporterar saker och oss själva. På ett enkelt och roligt sätt berättas om allt från klimatförändringar till fossilt bränsle, saker som annars kan vara svåra att förstå.
Webblänk: www.borgstromsforlag.se
Naturvetenskap & teknik (flera delar)
Författare: Håkan Borgström
ISBN: 9789171794413, 9789171794406, 9789171794383, 9789171794369

Naturvetenskap & Teknik är ett inspirerande läromedel i naturvetenskap och teknik för grundskolans tre första år. Eleverna får arbeta med naturvetenskapliga frågor och lära sig att förstå sammanhang och se samband mellan orsak och verkan. Miljöaspekter och undervisning om hållbar utveckling på alla plan löper som en röd tråd genom läromedlet.
Webblänk: www.studentlitteratur.se
Rätt sak på rätt plats
Författare: Håll Sverige Rent
ISBN: -

Rätt sak på rätt plats är en skolaktivitet med målsättningen att lära ut vad som kan lämnas till pant eller till återvinningsstationen och vad som är skräp. Varje år slängs 8 800 ton skräp på marken i Sverige. Mycket av detta kan återvinnas till nya produkter.
Webblänk: www.hsr.se/skola
Skräp på schemat
Författare: Håll Sverige Rent
ISBN: -

Material som handlar om skräp och återvinning och är direkt kopplade till sex skolämnen. Totalt 17 lektionsförslag för lågstadiet.
Webblänk: www.hsr.se/skola
Upptäck väder och klimat
Författare: Pär Holmgren
ISBN: 9789147082698

Det här är en innehållsrik och modern faktabok om väder och klimat, global uppvärmning, växthuseffekt och klimatförändringar. Den välkände meteorologen Pär Holmgren berättar och förklarar på ett begripligt sätt om hur det påverkar oss här i Sverige, i Europa och världen i stort. Riktar sig till grundskolans åk 4-6.
Webblänk: www.liber.se
Vägar till naturvetenskapens värld
Författare: Inger Karlefors, Gustav Helldén, Gunnar Jonsson,
Anna Vikström
ISBN: 9789147099245

Det är viktigt att ge lärare i förskolan och grundskolans tidiga del en fördjupad kunskap om möjligheten att ge barn positiva upplevelser och förståelse av grundläggande naturvetenskapliga fenomen. Därmed läggs grunden för ett livslångt lärande om dessa fenomen. Denna bok vill ge lärare och lärarstudenter kunskap i naturvetenskap samt ge förslag på undervisning som kan stödja och stimulera barns lärande.
Webblänk: www.liber.se

Upp


Läromedel grundskola åk 7-9

Här ger vi tips på läromedel som passar i högstadiet. Målgruppen kan vara både barn och pedagoger.

Att lära in ute
Författare: Mats Wejdmark, Robert Lättman-Masch
ISBN: -

Boken beskriver hur man kan arbeta utomhus med barn och elever under alla årstider med hänvisningar till kursplanernas centrala innehåll i Lgr 11. Den är indelad i olika teman med fokus på naturkunskap men med kopplingar till andra ämnen och förslag på aktiviteter inom dessa. Boken riktar sig till årskurs F- åk 9 och kopplingarna till kursplanernas mål finns med i varje kapitel. Till varje kapitel hör en stor mängd olika uteaktiviteter som beskrivs med förklarande fotografier.
Webblänk: www.outdoorteaching.com/se
Att lära teknik ute
Författare: Carina Brage
ISBN: -

Den här boken placerar lärandet i sin rätta miljö - utomhus. I boken på över 130 sidor presenteras en samling övningar utifrån ett antal ämnesområden, såsom miljö - hållbar utveckling, mat, vatten, elden, enkla maskiner, och krafter samt teknikhistoria. Lärandet i teknik ska kännas i hela kroppen. Det ska vara enkelt och roligt både för lärare och elever att ha teknik. Lgr 11 går som en grön tråd genom hela boken och dess aktiviteter. Dessutom finns ett avsnitt om säkerhet och lite kort om allemansrätten - allt för att känna trygghet ute.
Webblänk: www.outdoorteaching.com/se
Energi i skolan
Författare: Energimyndigheten
ISBN: -

Den nya läroplanen Lgr11 lyfter tydligt upp energi- och klimatfrågorna i vissa kursplaner. Som stöd till lärare har Energimyndigheten finansierat och drivit en mängd projekt och aktiviteter. Denna tidning är tänkt att inspirera och ge konkreta tips om hur lärarna kan lyfta in energi- och klimatfrågorna tydligare i sin undervisning.
Webblänk: www.energimyndigheten.se
Energi kring Östersjön
Författare: Energimyndigheten
ISBN: -

Energi kring Östersjön" är ett material för skolungdomar om energi med fokus på länderna runt Östersjön. Länderna kring Östersjön har ett gemensamt ansvar i att ta hand om och vårda den närliggande miljön. Det är varierande förutsättningar för länderna baserat på befolkningsmängd, levnadsvanor, energitillgångar och energiförbrukning.
Webblänk: www.energimyndigheten.se
Energi - möjligheter & dilemman
Författare: IVA, KVA
ISBN: 9789170828409

Energiboken ger en problematiserande, saklig framställning av energiområdet. Problematisering innebär bland annat, att med fakta, resonemang och olika ståndpunkter belysa stora utmaningar och komplexa frågor, som saknar enkla lösningar och svar.
Webblänk: www.iva.se
Energi på hållbar väg (flera delar)
Författare: WWF
ISBN: -

Energibegreppet är ofta svårt och abstrakt. I vårt nya temamaterial försöker vi levandegöra känslan för energi och tar siktet på energins koppling till klimatet. Består av tre delar; "Huset ekovägen 8", bashäfte samt "så här gjorde vi".
Webblänk: www.wwf.se
Energi & klimat
Författare: Håll Sverige Rent
ISBN: -

Ett högaktuellt och ämnesövergripande utbildningsmaterial för pedagoger i hållbar utveckling för skolår 6–9 med inspirerande bildmaterial! Materialet är indelat i tre delar; Intresseväckare, Energi och Klimat. Dessutom finns här engagerade värderingsövningar vilket ger stora möjligheter för pedagoger att arbeta framgångsrikt med hållbar utveckling. Några av övningarna kan användas för examination.
Webblänk: www.hsr.se/skola
Energifallet
Författare: Naturskyddsföreningen
ISBN: -

Energifallet är ett undervisningsmaterial som får eleverna att lära sig mer om energi och energianvändning – på ett enkelt och roligt sätt. Genom att göra egna experiment, se film och jaga energitjuvar ser de hur lätt de kan bli mer energismarta i såväl som utanför skolan. Lektionspaketen är helt gratis och passar dig som undervisar i SO, NO, teknik, svenska, engelska hemkunskap och gymnastik. Lycka till!
Webblänk: www.energifallet.se
Energins mysterier
Författare: Håkan Borgström
ISBN: 9789163388910

Kan vi få el från blixtar och elektriska ålar? Går det att steka ägg på en sten i öknen? Kan potatis ladda mobiltelefonen? Den tredje ”Mysterie-boken” handlar om energi i många olika former. Här ges förklaringar och svar på nyfikna frågor. Hur kan åldersgruppen 8-14 år få hjälp att förstå saker som rör energi i vår värld, allt från tsunamivågor till solenergi eller chipspåsens energiinnehåll? Hur förklarar man för en tioåring vad kärnkraft är? Hur berättar man på ett roligt sätt om vårt beroende av energi?
Webblänk: www.borgstromsforlag.se
Klimatgreppet
Författare: Teknikens Hus Luleå
ISBN: -

Hämta tips och information och läs mer om våra erfarenheter i Klimatgreppet Idé- och inspirationsmaterial för lärare som är ett 72-sidigt idé- och inspirationsmaterial för lärare och andra som vill arbeta med klimat- och livsstilsfrågor i skolan.
Webblänk: www.teknikenshus.se
Lärande för hållbar utveckling
Författare: Den Globala skolan
ISBN: -

Detta är en skrift som visar hur lärande för hållbar utveckling behandlas i de nya styrdokumenten (förskola-grundskola-gymnasieskola). Den är nu även kompletterad med goda exempel från olika skolor, se dokumentet "Lärande för hållbar utveckling - i nya styrdokument för förskola och skola", se nedan.
Webblänk: www.denglobalaskolan.com
Lärande på hållbar väg
Författare: WWF
ISBN: -

I Sverige lever vi som om vi har tillgång till nästan tre planeter.
Det är en ödesfråga att snabbt minska våra ekologiska fotavtryck
och därmed vår resursförbrukning. Skolan har i detta sammanhang en fantastiskt viktig uppgift. Det handlar bland annat om att stärka barn och ungdomars handlingskompetens. I denna skrift presenterar WWF sin syn på lärande för hållbar utveckling.
Webblänk: www.wwf.se
Konsumtion på hållbar väg
Författare: WWF
ISBN: -

Bli en del av Spaningsstyrkan SPN som undersöker hur det egentligen ser ut i konsumtionssamhället. Materialet "Konsumtion på hållbar väg" handlar om hur vi konsumerar, handlar och agerar, men också om hur hållbara våra beteenden är i förhållande till vår gemensamma miljö.
Webblänk: www.wwf.se/spn
Mat på hållbar väg 1
Författare: WWF
ISBN: -

Ett utbildningsmaterial om mat och hållbar utveckling. Övningshäfte som kan laddas hem samt kompletterande information på webben.
Webblänk: www.wwf.se
Miljöns mysterier
Författare: Håkan Borgström
ISBN: 9789163388927

Vart åker bajset när vi spolar? Hur kan en teve bli solglasögon? Varför blommar det i havet? Miljöns mysterier är den fjärde boken i serien efter Energins Mysterier, Naturens Mysterier och Kroppens Mysterier. Boken vänder sig till åldersgruppen 8-14 år och tar upp ämnen som vårt behov av rent vatten, hur hus kan spara värme eller hur vi bäst transporterar saker och oss själva. På ett enkelt och roligt sätt berättas om allt från klimatförändringar till fossilt bränsle, saker som annars kan vara svåra att förstå.
Webblänk: www.borgstromsforlag.se
Vattten på hållbar väg
Författare: WWF
ISBN: -

Varje dag påverkar vi sötvattensresurserna, till och med i valet av jeans och olika maträtter. I detta läromedel tar vi upp vattenfrågan ur ett hållbarhetsperspektiv. Vi utvecklar känslan för och kunskapen om olika avrinningsområden lokalt och globalt.
Webblänk: www.wwf.se

Upp


Läromedel gymnasiet

Här ger vi tips på läromedel som passar i gymnasieskolan. Målgruppen kan vara både barn och pedagoger.

Energi på hållbar väg (flera delar)
Författare: WWF
ISBN: -

Energibegreppet är ofta svårt och abstrakt. I vårt nya temamaterial försöker vi levandegöra känslan för energi och tar siktet på energins koppling till klimatet. Består av tre delar; "Huset ekovägen 8", bashäfte samt "så här gjorde vi".
Webblänk: www.wwf.se
Hållbar utveckling - människa, miljö & samhälle
Författare: Christel Persson & Torsten Persson
ISBN: 9789144035598

Boken vilar på naturvetenskaplig grund samtidigt som den utifrån ett tvärvetenskapligt betraktelsesätt behandlar frågeställningar som berör sambanden mellan resurser i naturen och vår livsstils påverkan på miljö och samhälle. Boken utgör också ett värdefullt redskap för problematisering av frågor om miljö och hållbar utveckling genom att tydliggöra hur olika människor ser på naturen, människan och samhället ur etiska, ideologiska eller andra perspektiv. Boken är avsedd för studier i gymnasieskolans kurser med innehållet miljökunskap, miljöteknik och miljöpolitik.
Webblänk: www.studentlitteratur.se
Lärande för hållbar utveckling
Författare: Den Globala skolan
ISBN: -

Detta är en skrift som visar hur lärande för hållbar utveckling behandlas i de nya styrdokumenten (förskola-grundskola-gymnasieskola). Den är nu även kompletterad med goda exempel från olika skolor, se dokumentet "Lärande för hållbar utveckling - i nya styrdokument för förskola och skola", se nedan.
Webblänk: www.denglobalaskolan.com
Lärande på hållbar väg
Författare: WWF
ISBN: -

I Sverige lever vi som om vi har tillgång till nästan tre planeter.
Det är en ödesfråga att snabbt minska våra ekologiska fotavtryck
och därmed vår resursförbrukning. Skolan har i detta sammanhang en fantastiskt viktig uppgift. Det handlar bland annat om att stärka barn och ungdomars handlingskompetens. I denna skrift presenterar WWF sin syn på lärande för hållbar utveckling.
Webblänk: www.wwf.se
Mat på hållbar väg 2
Författare: WWF
ISBN: -

Ett utbildningsmaterial om mat och hållbar utveckling. Övningshäfte som kan laddas hem samt kompletterande information på webben.
Webblänk: www.wwf.se
Ungas rätt i ett förändrat klimat
Författare: Plan Sverige
ISBN: -

Utbildningsmaterialet vänder sig till dig som tycker om att arbeta med elevaktiva metoder, ett tvärvetenskapligt perspektiv och med frågor om mänskliga rättigheter, hållbar utveckling, klimat och fattigdomsbekämpning. Utbildningsmaterialet syftar till att öka förutsättningarna för att barn och unga ska kunna delta i och påverka världens framtid i en hållbar riktning. Målet är att öka kunskapen om samt reflektera över världens utveckling och mänskliga rättigheter i ett förändrat klimat. Barns och ungas situation och rättigheter står i fokus.
Webblänk: www.barnochklimat.se
Vattten på hållbar väg
Författare: WWF
ISBN: -

Varje dag påverkar vi sötvattensresurserna, till och med i valet av jeans och olika maträtter. I detta läromedel tar vi upp vattenfrågan ur ett hållbarhetsperspektiv. Vi utvecklar känslan för och kunskapen om olika avrinningsområden lokalt och globalt.
Webblänk: www.wwf.se
Vårt hem i universum
Författare: Stefan Edman, Jan Klein, Per Wickenberg, Bodil Jönsson
ISBN: 9789144018997

Vårt hem i universum tar sin utgångspunkt i naturvetenskapens betydelse för morgondagens samhälle. Författarna poängterar att miljön inte bara är en fråga för politiker, tekniker eller biologer. Det gäller oss alla och hela vår tillvaro: Hur kan vi bygga ett ekologiskt och mänskligt hållbart samhälle? Vilken är din och min roll i detta framtidsarbete?
Webblänk: www.studentlitteratur.se

Upp


Referenslitteratur

Här ger vi tips på böcker och skrifter som kan ge faktakunskap inom hållbar utveckling.

100 sätt att leva klimatsmart
Författare: Helena Jansson & Mattias Henriksson
ISBN: 9789185465972

Här får du två böcker i en - för dig som vill leva mer ekologiskt men inte riktigt vet hur. Boken innehåller totalt 200 bra och enkla tips (från ena hållet 100 ekologiska och från andra hållet 100 klimatsmarta) som inte innebär uppoffringar i din vardag men som gör skillnad för miljön och gör dig till en eko-vän. Vare sig du bor i lägenhet eller villa, på landet eller i stan, finns mängder av enkla och genomförbara åtgärder att ta till för att bli mer klimatsmart.
Webblänk: www.ordalaget.se

Den stora förnekelsen
Författare: Anders Wijkman & Johan Rockström
ISBN: 9789173290425

Varför är det så svårt för samhället att hantera miljö- och klimatkrisen? Varför händer så litet? Vi fortsätter att leva med myten om den eviga materiella tillväxten – som om jordens tillgångar vore oändliga. Vi lånar av framtiden, av våra barn och barnbarn.
Webblänk: www.medstromsbokforlag.se
Elevers kunskaper om energi
Författare: Energimyndigheten
ISBN: -

Som ett led i att öka barns och ungdomars medvetenhet om energi-och klimatfrågor har Energimyndigheten låtit undersöka kunskaperna hos 349 elever i 22 niondeklasser runt om i landet. Sammanfattningsvis kan man säga att en överväldigande del av eleverna tycker att det är viktigt att lära sig om energi, men att kunskaperna idag är bristfälliga.
Webblänk: www.energimyndigheten.se
Energi för hållbar utveckling
Författare: Mats Areskoug & Per Eliasson
ISBN: 9789144015385

Författarna reder ut vad vi använder energin till och hur vi effektivast kan utnyttja tillgänglig energi utifrån miljöaspekter och hushållning med naturresurser. I en rad kapitel beskriver de olika vägar för den framtida energiförsörjningen. Solvärme, solel, vindenergi, bioenergi m.m. behandlas, liksom kärn- och fossilenergi. För de olika energislagen utreds naturvetenskaplig grund och teknisk funktion, historisk utveckling, möjligheter och begränsningar.
Webblänk: www.studentlitteratur.se
Entreprenörskap och lärande för hållbar utveckling inom skola och högskola
Författare: Anne Isberg, WWF
ISBN: -

WWF har gjort en rapport som tittar på sambanden mellan entreprenöriellt lärande och lärande för hållbar utveckling. Världen behöver kreativa och hållbarhetstänkande entreprenörer. Genom hela utbildningen, från förskola till och med högskola framhålls entreprenörskap som en nyckelkompetens. Samtidigt betonas hållbar utveckling som ett övergripande perspektiv i all utbildning.
Webblänk: www.wwf.se
Giftfri miljö - utopi eller verklig chans?
Författare: Birgitta Johansson (Formas Fokuserar)
ISBN: 9154059763

Kadmium i mat och kvicksilver i fisk. Nya metaller i tänder och bilar. Klorerat, bromerat, fluorerat. Nanopartiklar invaderar kroppen. Akrylamid bildas när vi tillagar maten. Läkemedelsrester dyker upp i dricksvatten. Mannens spermier skadas. Hur mycket ska vi stå ut med av gamla problem och nya hot?
Webblänk: www.formasfokuserar.se
Hållbar utveckling - att undervisa utifrån helheter & sammanhang
Författare: Inger Björneloo
ISBN: 9789147100385

Enligt Lgr 11 ska miljöperspektivet genomsyra all undervisning i svensk grundskola. Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa en hållbar utveckling. Hur kan man då som lärare svara på Nancys och andra elevers oro inför framtiden?
Webblänk: www.liber.se
Jordbruk som håller i längden
Författare: Birgitta Johansson (Formas Fokuserar)
ISBN: 9789154060436

Hur ska vi bedriva ett hållbart jordbruk som kan ge mat åt 9 miljarder samtidigt som klimatet förändras? Hur ska vi bäst hushålla med mark, vatten, växtnäring, energi och gener?
Webblänk: www.formasfokuserar.se
Klimatdidaktik - att undervisa för framtiden
Författare: David Kronlid
ISBN: 9789147093564

Klimatdidaktik – att undervisa för framtiden diskuterar sex didaktiker hur den svenska skolan skulle kunna erbjuda sina elever meningsskapande klimatundervisning: Författarna beskriver hur klimatfrågan kan integreras i undervisningen, både ur ett allmändidaktiskt och ämnesdidaktiskt perspektiv. De diskuterar också olika didaktiska syn- och förhållningssätt som är viktiga för lärarens undervisningsplanering. I boken finns såväl teoretiska som praktiska exempel på hur en ämnesövergripande klimatundervisning kan gå till.
Webblänk: www.liber.se
KliMATfrågan på bordet
Författare: Birgitta Johansson (Formas Fokuserar)
ISBN: 9789154060221

Mat åt nio miljarder – hur ska vi fixa det i ett nytt klimat? Och hur påverkar maten i sin tur klimatet? Hur ska vi äta klimatvänligt? Är det moraliskt fel att äta nötkött? Ska vi producera kött utan djur för klimatets skull? Hur mycket betyder transporterna och spillet i livsmedelskedjan?
Webblänk: www.formasfokuserar.se
Klimatkoden
Författare: Pär Holmgren & Jessica Cederberg Wodmar
ISBN: 9789173290289

Det här är boken för dig som vill kunna tolka de många klimatbudskap som möter oss. Den är också till för dig som vill kunna påverka andra i klimatfrågan - kunder, väljare, grannar eller familjemedlemmar. Boken beskriver hur klimatfrågan fungerar i olika sammanhang och hur vi som bor i Sverige tänker och tycker när det gäller klimatförändringarna.
Webblänk: www.medstromsbokforlag.se
Konsumera mera - dyrköpt lycka
Författare: Birgitta Johansson (Formas Fokuserar)
ISBN: 9789154059980

Konsumtionen har ökat kraftigt de senaste hundra åren. Men lyckligare har vi inte blivit. Varför fortsätter vi ändå att konsumera allt mera? Hur ska vi tillräckligt snabbt lära oss att leva med den den enda planet vi har? Borde politikerna se till att avskaffa alla stöd till ohållbar konsumtion? Hur stor makt har vi som konsumenter? Kan man vara både rik och miljövänlig? Eller behövs det kanske nya samhällssystem för att rädda världen?
Webblänk: www.formasfokuserar.se
Makten över klimatet
Författare: Christian Azar
ISBN: 9789174290486

Klimatfrågan är en av de största utmaningar som mänskligheten ställts inför och den ligger högt upp på politikers och företagsledares agendor. Men hur allvarligt är problemet egentligen? Vad finns det för tekniska lösningar? Christian Azar tar med oss på en resa genom de globala klimatförändringarnas landskap.
Webblänk: www.bonnierpocket.se
Mat & klimat
Författare: Johanna Björklund, Pär Holmgren & Susanne J.
ISBN: 9789173290319

Boken om hur vi kan välja att äta, handla och odla på ett sätt som är bättre för klimatet. Maten står för en tredjedel av vår klimatpåverkan. Om vi vill göra något åt klimatförändringen är det enklast att börja med maten.
Webblänk: www.medstromsbokforlag.se
Osäkrat klimat - laddad utmaning
Författare: Birgitta Johansson (Formas Fokuserar)
ISBN: 9789154060368

När blir människans klimatpåverkan farlig och vad är det som står på spel? Är EUS:s energi- och klimatpolitik en tandlös tiger? Är lagring av koldioxid en lösning eller dimridå? Är hotet mot klimatet en chans för företagen? Hur ser olika forskare på saken? Läs boken så får du veta?
Webblänk: www.formasfokuserar.se
Sopor hit och dit - på vinst och förlust
Författare: Birgitta Johansson (Formas Fokuserar)
ISBN: 9154059208

Är det vettigt att vi sorterar och fraktar våra sopor hit och dit? Leder det till verklig miljönytta – eller har vi sopsortering som terapi för miljösamvetet? Vem tjänar på vårt gratisarbete? Vad är viktigast att sortera om vi bara orkar lite grann? Är vi på väg mot en avfallsinfarkt? Luras politikerna om sopornas värde? Ska vi sortera lika mycket överallt?
Webblänk: www.formasfokuserar.se
Sverige i nytt klimat
Författare: Birgitta Johansson (Formas Fokuserar)
ISBN: 9789154060405

Sverige påverkar den globala uppvärmningen – och påverkas av den. Hur kan vi minska utsläppen av växthusgaser och bygga samhället mindre sårbart? Kan vi ändra våra energi- och transportsystem? Är klimatet en klassfråga? Hur skulle vi uppleva individuella utsläppsrätter? Kommer vi att känna igen vår natur i framtiden? Vad händer med jordbruk, skogsbruk och fiske? Ska vi lagra eller använda skogen?
Webblänk: www.formasfokuserar.se
Tankar & känslor om klimatproblematiken
Författare: Maria Ojala
ISBN: -

Många barn är hoppfulla inför klimatfrågan, känner att de kan påverka och att de gör något i vardagslivet för miljön. Även om relativt många känner oro är det få som uppger att de oroar sig så mycket över klimatproblematiken att de mår dåligt. Många barn tycker de borde göra mer för miljön, men få känner sig som dåliga personer på grund av detta. Istället är miljövänligt beteende främst förknippat med glädje över att kunna hjälpa till. I denna rapport undersöks med hjälp av en enkätstudie hur barn i 12-årsåldern förhåller sig till klimatfrågan.
Webblänk: www.energimyndigheten.se
Tänk om...
Författare: Mats Lönngren & Mats Ottosson
ISBN: 9789155800062

Tänk om… är en liten bok med små knep som tillsammans ger stora resultat i kampen om att rädda världen. Boken visar med 30 talande exempel hur lätt det är att bli klimatsmart. Få massor av klimatsmarta tips - och en utmärkt present i ett.
Webblänk: www.naturskyddsforeningen.se
Välkommen till paradiset
Författare: Jennie Dielemans
ISBN: 9789172321526

I Välkommen till Paradiset följer Jennie Dielemans de moderna turistströmmarna - från massturismens födelse på Gran Canaria till dagens chartersuccé Thailand. Tillsammans med fotografen Shahab Salehi har hon träffat miljöadvokater i Mexiko, turistarbetare i Dominikanska Republikens slumområden och de burmesiska flyktingar som bygger hotellen i Thailand.
Webblänk: www.bokforlagetatlas.se
Vår tid på jorden
Författare: Johan Rockström & Mattias Klum
ISBN: 9789187007125

Vår tid på jorden är en bok som skrivits främst för att inspirera och vägleda oss till att agera, då mänskligheten står inför en vändpunkt i vår historia och för jordens tillstånd. Förord skrivet av President Bill Clinton.
Webblänk: www.langenskiolds.se
Vatten!
Författare: Åke Magnusson
ISBN: 9789170297168

Vatten är en av de globala ödesfrågorna. 336 ungdomar i främst Västsverige uppmärksammar oss i denna bok på den utmaning mänskligheten står inför på vattenområdet. Här skildras frågan utifrån en rad olika perspektiv, t ex biologisk mångfald, brist på tjänligt dricksvatten och fiskenäringen.
Webblänk: www.globalforum.nu
Återvinna fosfor - hur bråttom är det?
Författare: Birgitta Johansson (Formas Fokuserar)
ISBN: 9789154060641

Fosfor är nödvändigt för allt liv och för all matproduktion. Nu varnar forskare för att fosforreserverna kan ta slut fortare än vi anar. Men är läget verkligen så allvarligt som vissa forskare säger? Kan vi effektivisera fosforanvändningen?
Webblänk: www.formasfokuserar.se
Östersjön - hot och hopp
Författare: Birgitta Johansson (Formas Fokuserar)
ISBN: 9154059704

Larmrapporterna om Östersjön har duggat tätt de senaste åren. Men är Östersjön "sjukare" idag än för hundra år sedan? Och hur var det för tusen år sedan? Går det att "rädda" Östersjön?
Webblänk: www.formasfokuserar.se

Upp


Övrigt material

Här hittar du några andra material som inte passar in under ovanstående rubriker.

Gro Play - spel om hållbarhet
GRO PLAY är ett nytt märke som tar eko-toys ett steg längre. De högkvalitativa fysiska spelen är ekologiska och producerade i Europa. Själva spelen är underhållande på ett sätt som engagerar både barn och vuxna på ett roligt och inspirerande sätt. Denna unika metod bidrar till att bygga grunden för en hållbar livsstil för nästa generation genom lek.
Webblänk: www.groplay.com
NTA - temalådor
NTA (Naturvetenskap & Teknik för Alla) erbjuder fortbildning och temalådor för hela skolsystemet. Lådorna innehåller experiment och nödvändigt material. Skolhuvudmän kan teckna medlemskap och få tillgång till materialet.
Webblänk: www.nta.kva.se

Upp