Fortbildning

På denna sida presenterar vi de olika former av fortbildning som KNUT-projektet själva eller i samarbete med våra samarbetsaktörer kan erbjuda. Vill du veta mer så är du välkommen att kontakta oss!

Det vi kan erbjuda är:

  • Grundläggande fortbildning om hållbar utveckling samt skolans uppdrag kopplat till detta
  • Ämnesspecifik fortbildning (grundskolan)
  • Programspecifik fortbildning (gymnasieskolan)
  • Konceptspecifik fortbildning (exempelvis Energifallet, Grön Flagg, Energiutmaningen etc.)

Följande ledord gäller för våra fortbildningar:

  • Låg eller ingen kostnad
  • Mycket samverkan med omgivande samhälle
  • Så nära dig som möjigt!
  • Alltid med koppling till styrdokumenten
  • Blandning av teori & praktik!

Läs mer nedan under respektive rubrik


Fortbildning för förskola

Till förskolan rekommenderar vi grundläggande fortbildning inom vad hållbar utveckling är. Vi kan även lägga in mer information inom vissa tematiska områden så som mat, återvinning, naturen etc.

Som tillägg till detta kan vi hjälpa till med fortbildning specifik för vissa koncept och metoder så som Grön Flagg och NTA.

Inom kort kommer vi här att presentera exempel på upplägg för grundläggande fortbildning samt vissa tematiska tillägg.

Upp


Fortbildning för grundskola

Till grundskolan rekommenderar vi grundläggande fortbildning inom vad hållbar utveckling är och hur detta kan kopplas till läroplaner och ämnesplaner. I nästa steg kan vi erbjuda fördjupningskunskaper kopplade till specifika ämnen så som NO, Teknik, SO, Hemkunskap etc.

Som tillägg till detta kan vi även hjälpa till med fortbildning specifik för vissa koncept och metoder så som Grön Flagg, Energifallet, Energiutmaningen och NTA.

Inom kort kommer vi här att presentera exempel på upplägg för grundläggande fortbildning samt vissa ämnesinriktade tillägg.

Upp


Fortbildning för gymnasieskola

På gymnasiet rekommenderar vi grundläggande fortbildning inom vad hållbar utveckling är och hur detta kan kopplas till läroplaner och kursplaner. Steg 2 är fördjupningskunskaper som är ämnes- och/eller programspecifika.

Vi har påbörjat processer där vi i samarbete med gymnasieskolor utvecklar programspecifik fortbildning. De första sådana exemplen är Fordons- & transportprogrammet samt Teknikprogrammet.

Som tillägg till detta kan vi även hjälpa till med information och fortbildning inom specifika koncept så som Hållbara gymnasiearbeten, Tjejresan och Hållbara UF-företag.

Inom kort kommer vi här att presentera exempel på upplägg för grundläggande fortbildning samt vissa programspecifika upplägg.

Upp