KNUT i Dalarna

Välkommen till KNUT:s regionala sida för Dalarna. Här hittar du information om vad vi gör i vår region samt hur du kommer i kontakt med oss.

Välkommen till KNUT:s  regionala sida för Dalarna. Här hittar du information om vad som händer i länet och hur du kommer i kontakt med oss.

I Dalarna drivs KNUT-projektet av Framtidsmuseet i Borlänge. Vi är ett Science Center som verkar i hela länet.

KNUT-projektet erbjuder fortbildning för pedagoger och pedagogisk verksamhet inom energi-, resurs- och klimatfrågor för hela skolsystemet. Fortbildning ordnas genom årliga temadagar för pedagoger, regionala träffar med temaföreläsningar och genom lärar- och rektorsnätverk.

 


På gång

Aktuella aktiviteter i Dalarna hittar du på vår aktivitetssida!


Regionalt fokus

Här kan du läsa om vilka insatser vi prioriterar i Dalarnas län. (Information kommer inom kort)

Upp


Kontaktuppgifter

Projektledare:

Lisen Vogt
Mob: 070-675 44 32
E-post: lisen[@]framtidsmuseet.se
Besök:

Folkets Hus Borlänge
Jussi Björlings väg 25

Postadress:

Framtidsmuseet
Box 901
781 29 Borlänge   


Regionala nätverk

 • Stiftelsen Teknikdalen
 • Högskolan Dalarna
 • Högskolan i Gävle
 • Framtidsmuseet
 • Naturskolan Falun/Dalarna
 • NTA Dalarna
 • Kommunala samordnare, näringsliv/skola/miljö
 • Teknikverkstan Falun/Dalarna
 • Ung Företagsamhet Dalarna
 • Gävle - Dala Energikontor
 • Teknikerjakten
 • Naturskyddsföreningen
 • FEM projektet
 • Energiutmaningen
 • Falu Gruva
 • Greaid
 • First Lego League Dalarna

KNUT dagen är en årlig utbudsdag där aktörer i nätverket erbjuder workshops för pedagoger på förskolor och grundskolor.

Nätverk för pedagoger
Projektet verkar för att samarbeta med befintliga nätverk inom området. De nätverk som är igång och fungerar regionalt är:

 • Regionalt nätverk för lärande för hållbar utveckling i Dalarna
 • NO-nätverk i Högskolans regi
 • Lokala nätverk i de olika kommunerna
 • Skolledarnätverk
 • Nätverket "Hållbar utveckling i förskolan"

Om

Framtidmuseet i Dalarna är ett Science Center med Borlänge kommun som huvudman. Vårt uppdrag är att stimulera intresset för naturvetenskap och teknik, främst bland barn, ungdomar och allmänhet i Dalarnas län

På Framtidsmuseet finns interaktiva utställningar, planetarieprogram, experimentverkstäder, lärarfortbildning, seminarier och föreläsningar allt färgat av naturvetenskap, forskning och ny teknik.

Framtidsmuseet är ett uppfinningsrikt Science Center i ständig förändring där upptäckarglädje och experimentlusta står i fokus. Vi vill stimulera till nyfikenhet och få besökaren att ställa frågor, väcka intresse och roa. Lek är ett vetenskapligt pedagogiskt verktyg som vi utnyttjar för att hjälpa besökaren att förstå begrepp och naturvetenskapliga fenomen i vår omvärld.

Vårt måtto är att vetenskap ska vara roligt!

Varför Framtidsmuseet?
Framtidsmuseet förresten, visst är det ett häftigt namn? Många frågar varför det heter så. Det kan väl inte finnas ett museum med framtid heller? Jo, i Borlänge finns det faktisk! Framtiden är den enda tid vi kan påverka och det är vi tillsammans som skapar den. Du är framtiden och vi är museet.
Idag är historia imorgon. Imorgon är framtid idag.

Upp