Projektet lever vidare genom Kunskapslänken. Klicka här för att komma till Kunskapslänkens webbsida.


Finansierades av:

Hej! Välkommen till KNUT-projektets webbsida!

KNUT-projektet var ett nationellt skolutvecklingsprojekt som genomfördes från 2009-2014. Syftet att öka barns och ungdomars intresse, kunskap och engagemang för hållbarhetsfrågor genom att utveckla verksamheten och undervisningen i landets förskolor, grundskolor och gymnasieskolor.

Verksamheten bedrevs på nationell nivå samt i nio län - Blekinge, Kalmar, Kronoberg, Östergötland, Dalarna, Västernorrland, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten. Projektet ägdes av Energikontor Sydost i samarbete med Linköpings kommun, Norrköpings kommun, Framtidsmuseet i Borlänge samt BioFuel Region. Projektets samtliga delar finansierades av Energimyndigheten samt genom regional medfinansiering.

Projektet har nått många framgångar. Mer om detta kan man läsa om i slutrapporterna nedan. Några saker som är värda att lyfta fram är:

- Projektet har fortbildat 16.000 pedagoger som beräknas ha nått ut till ca 480.000 elever
- Projektet har haft en forskargrupp som publicerat 2 forskningsrapporter kopplat till projektet
- Flera nätverk och samarbeten har utvecklats på nationell och regional nivå
- Processer för att utveckla lärande för hållbar utveckling har initierats i flertalet kommuner och regioner


Ladda ned våra slutrapporter för att läsa mer om genomförda aktiviteter och uppnådda resultat

Forskningsrapporter:

Forskningsrapport 1
Pdf-fil 1,5 Mb
Forskningsrapport 1
Sammanfattning
Pdf-fil X Mb
Forskningsrapport 2
Pdf-fil 4,9 Mb

Nationella slutrapporter Kunskapslänken:

Nationell slutrapport Kunskapslänken del 1 inkl. bilagor
Pdf-fil 4,6 Mb
Nationell slutrapport Kunskapslänken del 2 inkl. bilagor
Pdf-fil 11,3 Mb

Nationella slutrapporter KNUT-projektet:

Nationell slutrapport KNUT3 inkl. bilagor
Pdf-fil 4,1 Mb
Nationell slutrapport KNUT2 inkl. bilagor
Pdf-fil 6,7 Mb
Nationell slutrapport KNUT1 inkl. bilagor
Pdf-fil 6,7 Mb

Regionala slutrapporter KNUT-projektet:

Slutrapport KNUT3
Kalmar, Kronoberg Blekinge
Pdf-fil 3,2 Mb
Slutrapport KNUT2
Kalmar, Kronoberg Blekinge
Pdf-fil 126,3 Mb
Slutrapport KNUT3
Östergötland
Pdf-fil 3 Mb
Slutrapport KNUT2
Östergötland
Pdf-fil 23,4 Mb
Slutrapport KNUT3
Dalarna
Pdf-fil 1,5 Mb
Slutrapport KNUT2
Dalarna
Pdf-fil 11,3 Mb
Slutrapport KNUT3
Norra Sverige
Pdf-fil 1,3 Mb
Slutrapport KNUT2
Norra Sverige
Pdf-fil 22,8 Mb

Regionala enkäter

Sammanställning regional enkät Norrland
Pdf-fil 3,5 Mb
Sammanställning regional enkät Blekinge
Pdf-fil 0,4 Mb
Sammanställning regional enkät Kalmar
Pdf-fil 0,4 Mb
Sammanställning regional enkät Kronoberg
Pdf-fil 0,5 Mb
Sammanställning regional enkät Dalarna
Pdf-fil 0,2 Mb